Home

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of AVG, heeft veel voeten in de aarde. Deze wetgeving, welke van Europese origine is, is de opvolger van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens, ook wel bekend als de WBP. De vernieuwing en tevens verandering die deze wetgeving te weeg heeft gebracht is substantieel en moet ook als zodanig serieus worden genomen.

Viadine Juridisch Advies heeft zich dit ter harte genomen, en zich gespecialiseerd in de (toepassing van de) AVG. Of het nu gaat over het compliant maken van uw bedrijf, praktische danwel theoretische vraagstukken of een presentatie om de AVG duidelijk uiteen te zetten, bij Viadine Juridisch Advies bent u aan het juiste adres.

Viadine Juridisch Advies is een jonge juridische praktijk die zich kenmerkt door to-the-point oplossingen voor uw probleem, geen 9-tot-5 mentaliteit en geen ‘uurtje factuurtje’. Een goede en duidelijke oplossing voor uw situatie staat bij ons voorop, en daar zullen we ons ten volle voor inzetten.

Diensten

Compliance

De privacy wetgeving die in Nederland van toepassing is, brengt een aantal verplichtingen met zich mee met betrekking tot de juiste omgang van persoonsgegevens. Viadine Juridisch Advies kan u helpen met inzicht krijgen in deze verplichtingen, om vervolgens – samen met uw organisatie – stapsgewijs die verplichtingen te doorlopen. Denkt u hierbij aan verwerkingsovereenkomsten, registers, privacy statements, maar ook protocol rondom datalekken of het maken van een DPIA (ofwel een gegevensbeschermingseffectbeoordeling).

Viadine Juridisch Advies neemt u de compliance uit handen, maar betrekt u wel bij de correcte implementatie zodat u op de hoogte bent van uw eigen naleving. Dit zal uw organisatie helpen om de bescherming van persoonsgegevens in de toekomst hoog in het vaandel te houden, waardoor u zich geen zorgen meer hoeft te maken over de AVG.

Training en advies

Écht voldoen aan de AVG, vergt meer van uw organisatie dan de checks zetten achter alle concrete wettelijke vereisten. Heeft u verwerkingsovereenkomsten afgesloten? Prima. Heeft u een duidelijke privacy statement opgesteld? Top! Maar dat betekent niet per definitie dat de AVG in het DNA van uw organisatie zit. Wij kunnen u daarmee helpen door trainingen en advies te geven aan uw personeel waardoor de bescherming van persoonsgegevens meer gaat leven. Hierdoor wordt het voor uw organisatie makkelijker om de geest van de wet toe te passen op de dagelijkse werkzaamheden.

Deze trainingen zijn uiteraard gespecificeerd op uw branche én geef ik op locatie naar uw keuze.

Datalek

Heeft u een datalek vastgesteld? Viadine Juridisch Advies geeft u to-the-point advies en helpt direct bij de te nemen stappen zoals bijvoorbeeld een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur.

Is er nog geen sprake van een datalek maar wilt u wel goed voorbereid zijn? Wij kunnen u helpen bij het opstellen van beleid en protocol zodat u direct adequaat kunt handelen wanneer er wel sprake is van een datalek. Dit zorgt voor rust en duidelijkheid, waardoor u zich weer bezig kunt houden met de orde van de dag.

Over ons

Tijdens mijn middelbare school wist ik al vrij snel dat ik rechten wilde gaan studeren, en dan voornamelijk Europees recht, omdat ik verder wilde kijken dan de Nederlandse grenzen. Een bachelor International and European Law aan de Radboud Universiteit werd daarna opgevolgd door de master International Business Law aan de VU in Amsterdam waarbij ik met veel plezier een scriptie heb geschreven over de vraag of zorgverzekeraars aanbestedingsplichtig waren vanuit het Europeesrechtelijk perspectief.

Na het behalen van mijn diploma ben ik in het aanbestedingsrecht gegaan om vervolgens over te stappen naar een grote bank waarbij ik financiële criminaliteit opspoorde. Echter bij beide functies zocht ik voornamelijk vraagstukken over de AVG op en dit heeft me zodanig gegrepen dat ik in juli 2018 besloot mijn eigen bedrijf op te zetten. In oktober was het dan zover en zag Viadine Juridisch Advies het levenslicht.

Doordat mijn cliënten actief zijn in zeer verschillende branches, variërend van architectuur of Data Science tot een academisch ziekenhuis kom ik veelvuldig in contact met verschillende invalshoeken van de AVG, wat mij helpt om me ook toe te spitsen op uw branche.

Blog

Contact